Lịch công tác

THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 27/02/2023 đến 05/3/2023)

THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 20/02/2023 đến 26/02/2023)

THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 13/02/2023 đến 19/02/2023)

THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 06/02/2023 đến 12/02/2023

THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 30/01/2023 đến 05/02/2023)

THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 09/01/2023 đến 15/01/2023

THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 02/01/2023 đến 08/01/2023)

THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 19/12/2022 đến 25/12/2022)

THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 05/12/2022 đến 11/12/2022)

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 122