Tiếp công dân

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh thường xuyên và định kỳ của UBND xã Tân Dân

BÁO CÁO Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị Quý II năm 2023 (15/12/2023 - 12/6/2023)

BÁO CÁO Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị Quý I năm 2023 (15/12/2023 - 13/3/2023)

Thời gian tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã vào ngày thứ 5 hàng tuần, sáng từ 7h30phút đến 11h30phút, chiều từ 13h30 phút đến 16h 30 phút tại phòng...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 39