Lịch công tác

THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 27/3/2023 đến 02/4/2023)

THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 20/3/2023 đến 26/3/2023)

THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 13/3/2023 đến 19/3/2023

THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 06/3/2023 đến 12/3/2023)

THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 27/02/2023 đến 05/3/2023)

THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 20/02/2023 đến 26/02/2023)

THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 13/02/2023 đến 19/02/2023)

THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 06/02/2023 đến 12/02/2023

THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 30/01/2023 đến 05/02/2023)

THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 09/01/2023 đến 15/01/2023

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 51 Tổng lượt truy cập 120965