Lịch công tác

THÔNG BÁO Dự kiến chương trình công tác tuần của Thường trực UBND xã (Từ ngày 20/11/2023 đến 26/11/2023)

THÔNG BÁO Dự kiến chương trình công tác tuần của Thường trực UBND xã (Từ ngày 13/11/2023 đến 20/11/2023)

THÔNG BÁO Lịch công tác của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 30/10/2023 đến 05/11/2023)

THÔNG BÁO Lịch công tác của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 23/10/2023 đến 29/10/2023)

THÔNG BÁO Lịch công tác của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 16/10/2023 đến 22/10/2023)

THÔNG BÁO Lịch công tác của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 09/10/2023 đến 15/10/2023)

THÔNG BÁO Lịch công tác của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 02/10/2023 đến 08/10/2023

THÔNG BÁO Lịch công tác của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 25/9/2023 đến 01/10/2023)

THÔNG BÁO Lịch công của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 18/9/2023 đến 24/9/2023)

THÔNG BÁO Lịch công của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 28/8/2023 đến 03/9/2023)

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 145