THÔNG BÁO Dự kiến chương trình Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã (Từ ngày 20/5/2024 đến 26/5/2024)

THÔNG BÁO Dự kiến chương trình Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã (Từ ngày 20/5/2024 đến 26/5/2024)

 

THÔNG BÁO

Dự kiến chương trình Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã

(Từ ngày 20/5/2024 đến 26/5/2024)

Ngày 20/5

(Thứ 2)

 - Thường trực UBND xã.

 + Chủ tịch UBND xã đi tập huấn kiến thức chuyên sâu về HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại Hội trường tầng 5, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

+ Phó chủ tịch UBND xã: Trực giải quyết công việc tại cơ quan.

Ngày 21/5

(Thứ 3)

 - Thường trực UBND xã.

 + Chủ tịch UBND xã đi tập huấn kiến thức chuyên sâu về HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại Hội trường tầng 5, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

+ Phó chủ tịch UBND xã: Trực giải quyết công việc tại cơ quan.

Ngày 22/5

(Thứ 4)

 - Thường trực UBND xã.

 + Chủ tịch UBND xã đi tập huấn kiến thức chuyên sâu về HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại Hội trường tầng 5, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

+ Phó chủ tịch UBND xã: Trực giải quyết công việc tại cơ quan.

Ngày 23/5

(Thứ 5)

  - Thường trực UBND xã :

 + Chủ tịch UBND xã đi tập huấn kiến thức chuyên sâu về HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại Hội trường tầng 5, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

+ Phó Chủ tịch UBND xã: Trực tiếp công dân định kỳ. Trực giải quyết công việc tại cơ quan.

Ngày 24/5

(Thứ 6)

 - Thường trực UBND xã.

 + Chủ tịch UBND xã đi tập huấn kiến thức chuyên sâu về HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại Hội trường tầng 5, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

+ Phó chủ tịch UBND xã: Sáng dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ, Lễ Tổng kết năm học và bàn giao học sinh về nghỉ hè tại địa phương năm 2024 tại Trường TH&THCS Tân Dân.

 Chiều: Trực giải quyết công việc tại cơ quan.

Ngày 25/5

(Thứ 7)

- Trực ngày nghỉ cuối tuần

+ Lãnh đạo: Giáp Mạnh Vững: Phó chủ tịch UBND.

+ Chuyên môn: Triệu Đức Hùng: ĐC-NN-XD&MT.

Ngày 26/5

(Chủ nhật)

- Trực ngày nghỉ cuối tuần

+ Lãnh đạo: Giáp Mạnh Vững: Phó chủ tịch UBND.

+ Chuyên môn: Lý Thị Tình: VPTK UBND xã.

Lịch công tác này là cơ sở thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Khi cần thiết, Thường trực UBND xã sẽ thay đổi cho phù hợp với sự chỉ đạo của UBND thành  phố, Đảng ủy xã và thực tế công việc phát sinh. Đối với các ngày trực, giải quyết công việc tại cơ quan, có thể bố trí linh hoạt giữa Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, kết hợp đi nắm tình hình nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng chống bệnh dịch, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, kiểm tra công tác quản lý bảo vệ tài nguyên, khoáng sản, giải quyết công việc phát sinh trên địa bàn./.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 32