Báo cáo về đất đai, dân số, lao động

Điều chỉnh chế độ trợ cấp xã hội

Điều chỉnh chế độ người cao tuổi

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI NĂM 2022

Số: /UBND Công tác quản lý, xử lý vi phạm về đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng tuần 3, tháng 3, quý I năm 2023 trên địa bàn xã Tân Dân.

Số:88 /UBND Về việc rà soát tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số cấp xã

BÁO CÁO Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025.

báo cáo thống kê lao động tháng 10

báo cáo lao động việc làm tháng 4

báo cáo thống kê lao động tháng 8

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 141