Thông báo kết quả tiếp công dân

BÁO CÁO Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị Quý II năm 2023 (15/12/2023 - 12/6/2023)

https://congchuc.quangninh.gov.vn/DesktopModules/QuangNinh/QLVB/QLVB/pages/DownloadFile.aspx?id=bgB6ADQAdABLAGwAOABFAGMAdQB5AFoAMgB3AEkAWABJAFEARABjAG...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 1494