Dự án, hạng mục đầu tư

https://congchuc.quangninh.gov.vn/DesktopModules/QuangNinh/QLVB/QLVB/pages/DownloadFile.aspx?id=awBvAHcARQBOADEATQBRAGoAVwAwAGoAagA1ADgAYgAzAEcANwBjAF...

Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2025 của Tp Hạ Long

các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông 2022

đăng ký các nội dung để xây dựng Đề án thực hiện Chương trình tổng thể của thành phố giai đoạn 2023-2025 định hướng đến 2030

Thực hiện kế hoạch số: 03/KH-UBND ngày 13/01/2022 của UBND xã về việc trồng cây gỗ lớn theo Nghị quyết 337/NQ_HĐND ngày 24/3/2022 của HĐND tỉnh và...

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 30