Chuyển đổi số

Chuyển đổi số từ cơ sở

https://rd.zapps.vn/pc?type=article&pageId=2580502905051943395&id=fe8ee7ff73ba9ae4c3ab#:~:text=Chuy%E1%BB%83n%20%C4%91%E1%BB%95i%20s%E1%BB%91%20Qu%E1%...

Trong 6 tháng cuối năm 2023, các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương tổ chức triển khai các nhiệm vụ, hoàn thành các mục tiêu theo Kế hoạch hoạt...

kết quả kiểm soát thủ tục hành chính quý 1

Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, thời gian qua, Quảng Ninh đã chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với việc triển khai...

Từ ngày 27/3/2023 đến ngày 05/4/2023 Công an xã Tân Dân đã phối hợp với Đoàn thanh niên xã Tân Dân tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân kích hoạt...

Một trong những nhiệm vụ xuyên suốt mà BHXH tỉnh thực hiện trong thời gian qua chính là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện chuyển đổi số....

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Bỏ quy định về việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, hoặc giấy xác nhận...

Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Uỷ an nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị “Phổ biến, tập huấn pháp luật chuyên ngành nhằm nâng cao hiệu...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 37