Chuyển đổi số

https://officialaccount.me/d/402239661957559469?zl3rd=815789662550058820&id=60f2f9957dd0948ecdc1

https://congchuc.quangninh.gov.vn/DesktopModules/QuangNinh/QLVB/QLVB/pages/DownloadFile.aspx?id=OABvAHAAUAA1ADAARwBvAHoAYQAvAGgATwA2AFkAdwBZAFQAOQBaAH...

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển...

Chuyển đổi số từ cơ sở

https://rd.zapps.vn/pc?type=article&pageId=2580502905051943395&id=fe8ee7ff73ba9ae4c3ab#:~:text=Chuy%E1%BB%83n%20%C4%91%E1%BB%95i%20s%E1%BB%91%20Qu%E1%...

Trong 6 tháng cuối năm 2023, các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương tổ chức triển khai các nhiệm vụ, hoàn thành các mục tiêu theo Kế hoạch hoạt...

kết quả kiểm soát thủ tục hành chính quý 1

Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, thời gian qua, Quảng Ninh đã chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với việc triển khai...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 51