Tổ chức bộ máy

Đồng chí: Phạm Văn Sáu           Chức vụ: Bí Thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Tân Dân Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế Trình độ LLCT: Trung Cấp Điện thoại: 02033575222

Đồng chí: Phạm Văn Sáu 

                   Chức vụ: Bí Thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã  Tân Dân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ LLCT: Trung Cấp

Điện thoại: 02033575222

Gmai: phamvansau@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Lý Văn Ba

                   Chức vụ: Phó Bí Thư Đảng uỷ

Trình độ chuyên môn: Đại học nông nghiệp

Trình độ LLCT: Trung Cấp

Điện thoại: 0397599907

Gmai: lyvanba@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Hồ Ngọc Thủy

Chức vụ: Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Dân

 Trình độ chuyển môn: Đại học

Trình độ LLCT: Cao Cấp

 Số điện thoại: 0912481900

Gmai: hongocthuy@quangninh.gov.vn

ÔngGiáp Mạnh Vững

 Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã Tân Dân

 Trình độ chuyển môn: Đại học  

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0982269277

Gmai: gapmanhvung@quangninh.gov.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 53