Cải cách hành chính

https://congchuc.quangninh.gov.vn/DesktopModules/QuangNinh/QLVB/QLVB/pages/DownloadFile.aspx?id=OABvAHAAUAA1ADAARwBvAHoAYQAvAGgATwA2AFkAdwBZAFQAOQBaAH...

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển...

Ngày 28/6/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ xã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã mở rộng:đánh giá kết quả công tác tháng 8 năm 2023, phương hướng...

https://congchuc.quangninh.gov.vn/DesktopModules/QuangNinh/QLVB/QLVB/pages/DownloadFile.aspx?id=bgB6ADQAdABLAGwAOABFAGMAdQB5AFoAMgB3AEkAWABJAFEARABjAG...

Trong 6 tháng cuối năm 2023, các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương tổ chức triển khai các nhiệm vụ, hoàn thành các mục tiêu theo Kế hoạch hoạt...

kết quả kiểm soát thủ tục hành chính quý 1

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Bỏ quy định về việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, hoặc giấy xác nhận...

Công tác quản lý, xử lý vi phạm về đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng từ ngày 17/9 đến ngày 23/9/2022 và quý III năm 2022 trên địa bàn xã Tân Dân

Công tác quản lý, xử lý vi phạm về đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn xã Tân Dân từ ngày 1/10/2022 – 7/10/2022.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 133