Cải cách hành chính

https://officialaccount.me/d/402239661957559469?zl3rd=815789662550058820&id=60f2f9957dd0948ecdc1

báo cáo cải cánh hành chính năm 2023

https://congchuc.quangninh.gov.vn/DesktopModules/QuangNinh/QLVB/QLVB/pages/DownloadFile.aspx?id=OABvAHAAUAA1ADAARwBvAHoAYQAvAGgATwA2AFkAdwBZAFQAOQBaAH...

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển...

Ngày 28/6/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ xã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã mở rộng:đánh giá kết quả công tác tháng 8 năm 2023, phương hướng...

https://congchuc.quangninh.gov.vn/DesktopModules/QuangNinh/QLVB/QLVB/pages/DownloadFile.aspx?id=bgB6ADQAdABLAGwAOABFAGMAdQB5AFoAMgB3AEkAWABJAFEARABjAG...

Trong 6 tháng cuối năm 2023, các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương tổ chức triển khai các nhiệm vụ, hoàn thành các mục tiêu theo Kế hoạch hoạt...

kết quả kiểm soát thủ tục hành chính quý 1

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 40