Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số quốc gia 6 tháng cuối năm 2023

Trong 6 tháng cuối năm 2023, các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương tổ chức triển khai các nhiệm vụ, hoàn thành các mục tiêu theo Kế hoạch hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số năm 2023, trong đó chú trọng các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm dưới đây.

https://rd.zapps.vn/detail/3302887077697757146?broadcastId=7eacbd15a6504f0e1641&id=a2362855b3105a4e0301&pageId=3302887077697757146

Trong 6 tháng cuối năm 2023, các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương tổ chức triển khai các nhiệm vụ, hoàn thành các mục tiêu theo Kế hoạch hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số năm 2023, trong đó chú trọng các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm dưới đây.

Zalo
 
Zalo
 
Zalo
 
Zalo
 
Zalo
 
Zalo

#nguồn copy:Thường trực Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số

 
 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 134