Bản đồ hành chính

Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2025 của Tp Hạ Long

Tân Dân là một xã miền núi vùng cao nằm ở phía Tây Bắc của thành phố Hạ Long (Toạ độ trụ sở UBND xã 21.147641, 106.876314), Tổng diện tích 7.579,61ha...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 14