Bản đồ hành chính

THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai lấy ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân đối với đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Tân...

Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2025 của Tp Hạ Long

Tân Dân là một xã miền núi vùng cao nằm ở phía Tây Bắc của thành phố Hạ Long (Toạ độ trụ sở UBND xã 21.147641, 106.876314), Tổng diện tích 7.579,61ha...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 1511