Quyết định giải quyết tiếp công dân

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh thường xuyên và định kỳ của UBND xã Tân Dân

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 29