Thống kê, báo cáo

BC Quy I Nam 2023 phuong huong nhiem vu quyII.signed

báo cáo VSMT dịp tết nguyên đán

Báo cáo kinh tế xã hội tháng 4

báo cáo thống kê lao động tháng 10

báo cáo lao động việc làm tháng 4

báo cáo thống kê lao động tháng 8

báo cáo thống kê lao động tháng 7

báo cáo thống kê lao động tháng 9

báo cáo thống kê lao động tháng 6

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 10