Hội nghị Ban chấp hành đảng ủy mở rộng

Ngày 28/6/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ xã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã mở rộng:đánh giá kết quả công tác tháng 8 năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 9; Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 41-CT/TU, ngày 31/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh; Triển khai phương án 12779/PA-UBND và Giao ban giữa Ban Thường vụ Đảng ủy với Bí thư chi bộ, trương thôn, trưởng Ban công tác MT thôn Quý III/2023

          Ngày 28/6/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ xã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã mở rộng:đánh giá kết quả công tác tháng 8 năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 9; Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 41-CT/TU, ngày 31/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh; Triển khai phương án 12779/PA-UBND và Giao ban giữa Ban Thường vụ Đảng ủy với Bí thư chi bộ, trương thôn, trưởng Ban công tác MT thôn Quý III/2023:Đồng chí Lý Văn Ba, Phó Bí thư Đảng ủy xã chủ trì Hội nghị.Đồng chí Hồ Ngọc Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đồng chủ trì Hội nghị.Tham dự hội nghịcócác đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND xã; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ và trưởng các Tổ chức chính trị - xã hội; Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng Ban công tác MT các thôn trên địa bàn xã

 Sau khi nghe Báo cáo đánh giá kết quả công tác tháng 8 năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 9; Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 41-CT/TU, ngày 31/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh; Triển khai phương án 12779/PA-UBND. Đồng chí Lý Văn Ba, Phó Bí thư Đảng ủy xã, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023; các ý kiến phát biểu thảo luận tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng uỷ xã thống nhất kết luận và chỉ đạo như sau:

1.Về công tác chính trị, tư tưởng

Tổ chức học tập quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; quán triệt các chỉ dạo của Trung ương, Tỉnh, thành phố. chỉ đạo các chi bộ quán triệt cho đảng viên thực hiện nghiêm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. triển khai Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 36-CT/TU, ngày 18/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 01/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt nam thành phố Hạ Long lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029; Quy định 114-QĐ/TW, ngày 11/7/202023 của Bộ Chính trị “về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ”; Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư  “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới”; Chi thị số 37-CT/TU, ngày 21/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về đổi mới phong trào thi đua yêu nướn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đọa 2023-2025, định hướng đến năm 2030” Kết luận 1026-KL/TU, ngày 11/7/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh; Thông báo số 951-TB/TU, ngày 30/6/2023 của Thường trực Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 23-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030…

2. Về công tác tổ chức và phát triển Đảng

- Giao đồng chí Ba, Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chí Yến, VP Đảng ủy chủ động phối hợp với các chi bộ rà soát quần chúng ưu tú đủ điều kiện lập danh sách cử đi học lớp nhận thức về Đảng vàđôn đốc các Chi bộchuẩn bị nguồn đểđăng ký các lớp bồi dưỡng kết nạpđảng năm 2024.

3. Về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

- Giao UBKT Đảng ủy tham mưu triển khai các cuộc Kiểm tra của cấp ủy và kiểm tra của UBKT Đảngủy và các chi bộ trực thuộctheo Chương trình số 19-CT/ĐU, ngày 30/12/2022 về kiểm tra, giám sátnăm 2023 tập trung triển khai cơ bản trong tháng9 dự kiến hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát song trước 30/10;

4. Uỷ ban nhân dân xã: Tập trung triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND Thành phố và địa phương: (i1) Công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão, chú ý các điểm có nguy cơ cao như: sạt lở, mưa lũ, gây ảnh hưởng đến tài sản bịảnh hưởng rủ do, kịp thời có biện pháp khắc phục; duy trì chế độ thông tin báo cáo theo quy định; xây dựng văn bản báo cáo Thành phố để tháo rỡ điểm trường và nhà văn hóa cũ tại thôn Bằng Anh.(i2)Chỉ đạo việc triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 20-CT/TU. Tăng cường quản lý chặt chẽ địa bàn, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự vỉa hè, lấn chiếm đất đai, xây dựng công trình trái phép, chiếm dụng lòng đường, vỉa hè; giao Hội Cựu chiến binh xã phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức ra quân chỉnh trang Chợ xã, đồng thời các thôn tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường Chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9, các thôn đảm bảo sáng, xanh, sạch và không rác thải (hoàn thành trước 31/8/2023).(i3) Nông thôn mới: Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng thương hiệu sản phẩm của địa phương, rà soát diện tích trồng cây gỗ lớn để tiếp tục triển khai trồng rừng gỗ lớn năm 2023 đảm bảo kế hoạch thành phố giao.(i4)Quan tâm công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo… (i5) Chỉ đạo Quân sự chủ động tham mưu xây dựng Nghị quyết tuyển quân năm 2024, rà soát, nắm tình hình số lượng thanh niên tuổi 17 để sơ, khám tuyển nghĩa vụ quân sự; Chỉ đạo Công an xã làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; nắm tình hình, triển khai hiệu quả mô hình Camera an ninh trên địa bàn các thôn; (i6) Chỉ đạo 02 trường chuẩn bị tốt công tác tuyển sinh và cơ sở vật chất cho Lễ khai giảng măn học mới 2023-2024. (i7)Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 41-CT/TU, ngày 31/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh; Triển khai phương án 12779/PA-UBND.

5. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã: Tập trung triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Hội cấp trên. Chủ động rà soát, đánh giá các chỉ tiêu theo kế hoạch năm của Hội. phối hợp triển khai thực hiện tốt các nội dung Chỉ thị 20-CT/TU về công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Tập trung nắm tình hình hội viên, đoàn viên, làm tốt công tác phát triển hội viên mới.

6. Đối với các Chi bộ.

- Quan tâm nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng; thường xuyên nắm bắt phát hiện những quần chúngưu tú để giới thiệu, giúp đỡđi đào tạo cán bộ cấp thôn và nguồn phát triểnđảng của chi bộ.

- Triển khai thực hiện tốt các nội dung Chỉ thị 20-CT/TU về công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

- Tập trung triển khai hoàn thành các cuộc kiểm tra giám sát năm 2023 theo kế hoạch số 19 - KH/ĐU, ngày 30/12/2022, đảm bảo song trước 30/10/2023.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã, yêu cầu Thường trực Đảng ủy, UBND xã, MTTQ, các Ban ngànhđoàn thể, Chi bộ, thôn có liên quan chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 8