Báo cáo Kinh tế xã hội

Báo cáo kinh tế xã hội quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II

báo cáo kinh tế xã hội quý 2 năm 2023

báo cáo kinh tế xã hội quý 1 năm 2023

báo cáo kinh tế xã hội quý 3 năm 2023

baó cáo kinh tế xã hội năm 2023

BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023

https://congchuc.quangninh.gov.vn/DesktopModules/QuangNinh/QLVB/QLVB/pages/DownloadFile.aspx?id=ZAA2AGcAYgBWADIAZgArAFMAdQBTAFoARQBpAFgAWABLAFoANgB3AD...

https://congchuc.quangninh.gov.vn/DesktopModules/QuangNinh/QLVB/QLVB/pages/DownloadFile.aspx?id=ZAA2AGcAYgBWADIAZgArAFMAdQBTAFoARQBpAFgAWABLAFoANgB3AD...

BC Quy I Nam 2023 phuong huong nhiem vu quyII.signed

Báo cáo kinh tế xã hội tháng 4

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 31