Báo cáo về đất đai, dân số, lao động

báo cáo thống kê lao động tháng 10

báo cáo lao động việc làm tháng 4

báo cáo thống kê lao động tháng 8

báo cáo thống kê lao động tháng 7

báo cáo thống kê lao động tháng 9

báo cáo công tác lao động việc làm quý I

báo cáo thống kê lao động tháng 6

Công tác quản lý, xử lý vi phạm về đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng từ ngày 17/9 đến ngày 23/9/2022 và quý III năm 2022 trên địa bàn xã Tân Dân

Công tác quản lý, xử lý vi phạm về đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn xã Tân Dân từ ngày 1/10/2022 – 7/10/2022.

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 10