QUYẾT ĐỊNH Về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

https://congchuc.quangninh.gov.vn/DesktopModules/QuangNinh/QLVB/QLVB/pages/DownloadFile.aspx?id=awBvAHcARQBOADEATQBRAGoAVwAwAGoAagA1ADgAYgAzAEcANwBjAFAAUQA9AD0A0&uid=KwB0AC8ANgAyAE0AMQBrADMAeAB3AFcARABUADQAYQBvAEoAWQBWAEMAQQA9AD0A0

https://congchuc.quangninh.gov.vn/DesktopModules/QuangNinh/QLVB/QLVB/pages/DownloadFile.aspx?id=awBvAHcARQBOADEATQBRAGoAVwAwAGoAagA1ADgAYgAzAEcANwBjAFAAUQA9AD0A0&uid=KwB0AC8ANgAyAE0AMQBrADMAeAB3AFcARABUADQAYQBvAEoAWQBWAEMAQQA9AD0A0

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 16