Số: /UBND Công tác quản lý, xử lý vi phạm về đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng tuần 3, tháng 3, quý I năm 2023 trên địa bàn xã Tân Dân.

Số: /UBND Công tác quản lý, xử lý vi phạm về đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng tuần 3, tháng 3, quý I năm 2023 trên địa bàn xã Tân Dân.

Thực hiện Công văn số: 1107/UBND ngày 16/2/2022 của UBND Thành phố Hạ Long về chế độ báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai và Văn bản số 215/UBND-QLĐT ngày 11/01/2023 của UBND thành phố Hạ Long về việc triển khai quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hạ Long theo Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, ủy ban nhân dân xã Tân Dân thường xuyên phối hợp, tổ chức kiểm tra công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn xã kết quả như sau: I. báo cáo tuần 2 tháng 3 về đất đai, xây dựng, môi trường Trong thời gian từ ngày 11/03/2023 đến ngày 17/03/2023 trên địa bàn xã Tân Dân không có trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng, tài nguyên môi trường. II. Báo cáo tháng 3/2023 về đất đai, xây dựng, môi trường Trong thời gian từ ngày 15/02/2023 đến ngày 14/03/2023 trên địa bàn xã Tân Dân không có trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng, tài nguyên môi trường. III. Báo cáo quý I/2023 về đất đai, xây dựng, môi trường Trong quý I, năm 2023 trên địa bàn xã Tân Dân không có trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng, tài nguyên môi trường. Vậy UBND xã Tân Dân báo cáo phòng TN&MT, phòng QLĐT Thành Phố

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 10