THÔNG BÁO Dự kiến chương trình Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã (Từ ngày 27/5/2024 đến 02/6/2024)

THÔNG BÁO Dự kiến chương trình Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã (Từ ngày 27/5/2024 đến 02/6/2024)

THÔNG BÁO

Dự kiến chương trình Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã

(Từ ngày 27/5/2024 đến 02/6/2024)

Ngày 27/5

(Thứ 2)

 - Thường trực UBND xã.

 + Chủ tịch UBND xã tham gia lớp nghiên cứu học tập kinh nghiệm thực tế theo Thông báo số 25/TB-BDT ngày 17/5/2024  của Ban Dân Tộc tỉnh Quảng Ninh thông báo Triệu tập cán bộ tham gia nghiên cứu học tập kinh nghiệm thực tế việc triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi tại một số tỉnh Đông Bắc năm 2024.

+ Phó chủ tịch UBND xã: Trực giải quyết công việc tại cơ quan.

Ngày 28/5

(Thứ 3)

 - Thường trực UBND xã.

 + Chủ tịch UBND xã tham gia lớp nghiên cứu học tập kinh nghiệm thực tế theo Thông báo số 25/TB-BDT ngày 17/5/2024  của Ban Dân Tộc tỉnh Quảng Ninh thông báo Triệu tập cán bộ tham gia nghiên cứu học tập kinh nghiệm thực tế việc triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi tại một số tỉnh Đông Bắc năm 2024.

+ Phó chủ tịch UBND xã: Trực giải quyết công việc tại cơ quan.

Ngày 29/5

(Thứ 4)

 - Thường trực UBND xã.

 + Chủ tịch UBND xã tham gia lớp nghiên cứu học tập kinh nghiệm thực tế theo Thông báo số 25/TB-BDT ngày 17/5/2024  của Ban Dân Tộc tỉnh Quảng Ninh thông báo Triệu tập cán bộ tham gia nghiên cứu học tập kinh nghiệm thực tế việc triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi tại một số tỉnh Đông Bắc năm 2024.

+ Chiều 15 h 30 Phó chủ tịch UBND xã: Họp thống nhất phương án sắp xếp lại và xử lý các cơ sở nhà đất trên địa bàn

Ngày 30/5

(Thứ 5)

  - Thường trực UBND xã :

+ Chủ tịch UBND xã tham gia lớp nghiên cứu học tập kinh nghiệm thực tế theo Thông báo số 25/TB-BDT ngày 17/5/2024  của Ban Dân Tộc tỉnh Quảng Ninh thông báo Triệu tập cán bộ tham gia nghiên cứu học tập kinh nghiệm thực tế việc triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi tại một số tỉnh Đông Bắc năm 2024.

+ Phó Chủ tịch UBND xã: Trực tiếp công dân định kỳ. Từ 9 h 00 dự buổi kiểm đếm, thống kê xác định khối lượng công trình kiến trúc, cây hoa màu và tài sản trên đất của các hộ dân bị ảnh hưởng để giải phóng mặt bằng xây dựng cầu thay thế tràn qua suối Khe Mực.

Trực giải quyết công việc tại cơ quan.

Ngày 31/5

(Thứ 6)

 - Thường trực UBND xã.

 + Chủ tịch UBND xã tham gia lớp nghiên cứu học tập kinh nghiệm thực tế theo Thông báo số 25/TB-BDT ngày 17/5/2024  của Ban Dân Tộc tỉnh Quảng Ninh thông báo Triệu tập cán bộ tham gia nghiên cứu học tập kinh nghiệm thực tế việc triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi tại một số tỉnh Đông Bắc năm 2024.

+ Phó chủ tịch UBND xã: Trực giải quyết công việc tại cơ quan.

Ngày 01/6

(Thứ 7)

- Trực ngày nghỉ cuối tuần

+ Lãnh đạo: Giáp Mạnh Vững: Phó chủ tịch UBND.

+ Chuyên môn: Triệu Đức Hùng: ĐC-NN-XD&MT.

Ngày 02/6

(Chủ nhật)

- Trực ngày nghỉ cuối tuần

+ Lãnh đạo: Hồ Ngọc Thuỷ: Chủ tịch UBND.

+ Chuyên môn: Lý Thị Tình: VPTK UBND xã.

Lịch công tác này là cơ sở thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Khi cần thiết, Thường trực UBND xã sẽ thay đổi cho phù hợp với sự chỉ đạo của UBND thành  phố, Đảng ủy xã và thực tế công việc phát sinh. Đối với các ngày trực, giải quyết công việc tại cơ quan, có thể bố trí linh hoạt giữa Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, kết hợp đi nắm tình hình nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng chống bệnh dịch, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, kiểm tra công tác quản lý bảo vệ tài nguyên, khoáng sản, giải quyết công việc phát sinh trên địa bàn./.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 39