Lịch công tác

THÔNG BÁO Dự kiến chương trình công tác tuần của Thường trực UBND xã (Từ ngày 25/03/2024 đến 31/03/2024)

THÔNG BÁO Dự kiến chương trình công tác tuần của Thường trực UBND xã (Từ ngày 18/03/2024 đến 24/03/2024)

THÔNG BÁO Dự kiến chương trình công tác tuần của Thường trực UBND xã (Từ ngày 04/03/2024 đến 10/03/2024)

THÔNG BÁO Dự kiến chương trình công tác tuần của Thường trực UBND xã (Từ ngày 26/02/2024 đến 03/03/2024)

Lịch công tác

THÔNG BÁO Dự kiến chương trình công tác tuần của Thường trực UBND xã (Từ ngày 29/01/2024 đến 04/02/2024)

THÔNG BÁO Dự kiến chương trình công tác tuần của Thường trực UBND xã (Từ ngày 20/11/2023 đến 26/11/2023)

THÔNG BÁO Dự kiến chương trình công tác tuần của Thường trực UBND xã (Từ ngày 13/11/2023 đến 20/11/2023)

THÔNG BÁO Lịch công tác của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 30/10/2023 đến 05/11/2023)

THÔNG BÁO Lịch công tác của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 23/10/2023 đến 29/10/2023)

THÔNG BÁO Lịch công tác của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 16/10/2023 đến 22/10/2023)

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 38