THÔNG BÁO Dự kiến chương trình công tác tuần của Thường trực UBND xã (Từ ngày 13/11/2023 đến 20/11/2023)

THÔNG BÁO Dự kiến chương trình công tác tuần của Thường trực UBND xã (Từ ngày 13/11/2023 đến 20/11/2023)

THÔNG BÁO

Dự kiến chương trình công tác tuần của Thường trực UBND xã

(Từ ngày 13/11/2023 đến 20/11/2023)

Ngày 13/11

(Thứ 2)

 - Thường trực UBND xã:

+ Sáng : Trực giải quyết công việc tại cơ quan.

+ Chiều: Họp giao ban định kỳ hàng tuần UBND xã.

Ngày 14/11

(Thứ 3)

- Thường trực UBND xã:

+ Chủ tịch UBND xã: Dự kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề)  HĐND Thành phố Hạ Long, khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026

+ Phó Chủ tịch: Trực giải quyết công việc tại cơ quan.

Ngày 15/11

(Thứ 4)

- Thường trực UBND xã:

+ Sáng: Phó chủ tịch dự hội nghị tập huấn nâng cao chất lượng công tác phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm trong thanh thiếu niên QLNN về công tác thanh niên năm 2023.

+ Sáng: Trực giải quyết công việc tại cơ quan.

+ Chiều: Chủ tịch, Phó chủ tịch trực giải quyết công việc tại cơ quan.

Ngày 16/11

(Thứ 5)

- Thường trực UBND xã:

+ Chủ tịch UBND xã:  Trực tiếp công dân định kỳ.

+ Phó chủ tịch: Trực giải quyết công việc tại cơ quan .

Ngày 17/11

(Thứ 6)

 - Thường trực UBND xã.

 + Trực giải quyết công việc tại cơ quan .

Ngày 18/11

(Thứ 7)

- Trực ngày nghỉ cuối tuần

+ Giáp Mạnh Vững: Phó chủ tịch UBND.

+ Chuyên môn: Triệu Đức Hùng: ĐC-NN-XD&MT.

Ngày 19/11

(Chủ nhật)

- Trực ngày cuối tuần

+ Lãnh đạo: Hồ Ngọc Thủy:  Chủ tịch UBND;

+ Chuyên môn: Lý Thị Tình: VPTK UBND xã.

Lịch công tác này là cơ sở thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Khi cần thiết, Thường trực UBND xã sẽ thay đổi cho phù hợp với sự chỉ đạo của UBND thành  phố, Đảng ủy xã và thực tế công việc phát sinh. Đối với các ngày trực, giải quyết công việc tại cơ quan, có thể bố trí linh hoạt giữa Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, kết hợp đi nắm tình hình nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng chống bệnh dịch, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, kiểm tra công tác quản lý bảo vệ tài nguyên, khoáng sản, giải quyết công việc phát sinh trên địa bàn./.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 1492