Thông báo Thời gian, địa điểm tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã Tân Dân

Thời gian tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã vào ngày thứ 5 hàng tuần, sáng từ 7h30phút đến 11h30phút, chiều từ 13h30 phút đến 16h 30 phút tại phòng tiếp công dân (Thuộc trụ sở UBND xã Tân Dân)

Thời gian tiếp công dân vào ngày thứ 5 hàng tuần, sáng từ 7h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 phút đến 16h 30 phút tại phòng tiếp công dân (Thuộc trụ sở UBND xã Tân Dân)

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 50