Lịch công tác

THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 22/5/2023 đến 28/5/2023)

THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 08/5/2023 đến 14/5/2023)

THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 24/4/2023 đến 30/4/2023)

THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 17/4/2023 đến 23/4/2023)

THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 10/4/2023 đến 16/4/2023)

THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 03/4/2023 đến 09/4/2023)

THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 27/3/2023 đến 02/4/2023)

THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 20/3/2023 đến 26/3/2023)

THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 13/3/2023 đến 19/3/2023

THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 06/3/2023 đến 12/3/2023)

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 140