THÔNG BÁO Lịch công của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 18/9/2023 đến 24/9/2023)

THÔNG BÁO Lịch công của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 18/9/2023 đến 24/9/2023)

THÔNG BÁO Lịch công của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 18/9/2023 đến 24/9/2023)

Ngày 18/9 (Thứ 2) - Thường trực UBND xã: + Sáng : Thường trực UBND xã : hội ý Thương trực Đảng ủy, HĐND, Chủ tịch UBMTTQ xã ; trực giải quyết công việc của cơ quan + Sáng: Chủ tịch UBND, Chủ trì hội nghị giao ban định kỳ hàng tuần của cơ quan, gắn với đánh giá chất lượng CBCC xã tháng 9 và quý 3 năm 2023; Phó Chủ tịch UBND tham dự

Ngày 19/9 (Thứ 3) - Thường trực UBND xã: Trực giải quyết công việc cơ quan;

Ngày 20/9 (Thứ 4) - Thường trực UBND xã: + Sáng : Nghe Ban chỉ đạo báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Rằm Trung thu năm năm 2023 : + Chiều : Trực giải quyết công việc cơ quan;

Ngày 21/9 (Thứ 5) - Thường trực UBND xã: + Chủ tịch: Trực tiếp công dân định kỳ hàng tuần; + Phó Chủ tịch: Trực giải quyết công việc tại cơ quan

Ngày 22/9 (Thứ 6) - Thường trực UBND xã: Trực giải quyết công việc tại cơ quan, bố trí đi thôn nắm tình hình nhân dân

Ngày 23/9 (Thứ 7) - Trực ngày nghỉ cuối tuần + Giáp Mạnh Vững Phó chủ tịch UBND; + Chuyên môn ĐC-NN-XD&MT phụ trách VP: Triệu Đức Hùng

Ngày 24/9 (Chủ nhật) - Trực ngày Nghỉ cuối tuần + Hồ Ngọc Thủy Chủ tịch UBND; + Trực chuyên môn VP: Lý Thị Tình

Lịch công tác này là cơ sở thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Khi cần thiết, Thường trực UBND xã sẽ thay đổi cho phù hợp với sự chỉ đạo của UBND thành phố, Đảng ủy xã và thực tế công việc phát sinh. Đối với các ngày trực, giải quyết công việc tại cơ quan, có thể bố trí linh hoạt giữa Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, kết hợp đi nắm tình hình nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng chống bệnh dịch, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, kiểm tra công tác quản lý bảo vệ tài nguyên, khoáng sản, giải quyết công việc phát sinh trên địa bàn./

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 133