THÔNG BÁO Lịch công của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 7/8/2023 đến 13/8/2023)

THÔNG BÁO Lịch công của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 7/8/2023 đến 13/8/2023)

 

THÔNG BÁO

Lịch công của Thường trực UBND xã Tân Dân

(Từ ngày 7/8/2023 đến 13/8/2023)

  Ngày 07/8

(Thứ 2)

 - Thường trực UBND xã:

+ Sáng : Thường trực UBND xã hội ý với Thường trực Đảng ủy-HĐND - Chủ tịch UBMTTQ xã; Trực giải quyết công việc cơ quan 

+ Chiều: Trực giải quyết công việc cơ quan. 

Ngày 08/8

(Thứ 3)

- Thường trực UBND xã:

+ Sáng: - Chủ tịch UBND xã làm việc với Phường Hà Tu Về việc phối hợp giúp đỡ triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tân Dân.

- Phó chủ tịch UBND xã trực giải quyết việc đơn kiến nghị của hộ dân. 

+ Chiều : Trực giải quyết công việc cơ quan. 

Ngày 09/8

 (Thứ 4)

- Thường trực UBND xã: Trực giải quyết công việc cơ quan;

Ngày 10/8

(Thứ 5)

- Thường trực UBND xã: Trực giải quyết công việc cơ quan;

Ngày 11/8 (Thứ 6)

- Thường trực UBND xã: Trực giải quyết công việc cơ quan;

Ngày 12/8

(Thứ 7)

- Trực ngày cuối tuần

+ Giáp Mạnh Vững Phó chủ tịch UBND;

+ Chuyên môn ĐC NN XD và MT trực: Triệu Đức Hùng

Ngày 13/8 (Chủ nhật)

- Trực ngày cuối tuần

+ Hồ Ngọc Thủy Chủ tịch UBND;

+ Trực chuyên môn VP: Lý Thị Tình

 

Lịch công tác này là cơ sở thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Khi cần thiết, Thường trực UBND xã sẽ thay đổi cho phù hợp với sự chỉ đạo của UBND thành phố, Đảng ủy xã và thực tế công việc phát sinh. Đối với các ngày trực, giải quyết công việc tại cơ quan, có thể bố trí linh hoạt giữa Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, kết hợp đi nắm tình hình nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng chống bệnh dịch, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, kiểm tra công tác quản lý bảo vệ tài nguyên, khoáng sản, giải quyết công việc phát sinh trên địa bàn./.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 49