THÔNG BÁO Lịch công của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 21/8/2023 đến 27/8/2023)

THÔNG BÁO Lịch công của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 21/8/2023 đến 27/8/2023)

THÔNG BÁO

Lịch công của Thường trực UBND xã Tân Dân

(Từ ngày 21/8/2023 đến 27/8/2023)

  Ngày 21/8

(Thứ 2)

 - Thường trực UBND xã:

+ Trực giải quyết công việc cơ quan 

Ngày 22/8

(Thứ 3)

- Thường trực UBND xã:

+ Trực giải quyết công việc cơ quan. 

Ngày 23/8

 (Thứ 4)

- Thường trực UBND xã:

+ Trực giải quyết công việc cơ quan;

Ngày 24/8

(Thứ 5)

- Thường trực UBND xã:

+ Trực giải quyết công việc cơ quan;

Ngày 25/8 (Thứ 6)

- Thường trực UBND xã:

+Trực giải quyết công việc cơ quan;

Ngày 26/8

(Thứ 7)

- Trực ngày cuối tuần

+ Phó chủ tịch UBND: Giáp Mạnh Vững;

+ Chuyên môn ĐC NN XD và MT trực: Trương Văn Giang

Ngày 27/8 (Chủ nhật)

- Trực ngày cuối tuần

+ Chủ tịch UBND: Hồ Ngọc Thủy;

+ Trực chuyên môn VHXH: Triệu Thị Hương

Lịch công tác này là cơ sở thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Khi cần thiết, Thường trực UBND xã sẽ thay đổi cho phù hợp với sự chỉ đạo của UBND thành phố, Đảng ủy xã và thực tế công việc phát sinh. Đối với các ngày trực, giải quyết công việc tại cơ quan, có thể bố trí linh hoạt giữa Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, kết hợp đi nắm tình hình nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng chống bệnh dịch, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, kiểm tra công tác quản lý bảo vệ tài nguyên, khoáng sản, giải quyết công việc phát sinh trên địa bàn./.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 134