THÔNG BÁO Lịch trực dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 năm 2023, (từ ngày 01/9/2023 đến hết ngày 04/9/2023)

THÔNG BÁO Lịch trực dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 năm 2023, (từ ngày 01/9/2023 đến hết ngày 04/9/2023)

THÔNG BÁO

Lịch trực dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 năm 2023,

(từ ngày 01/9/2023 đến hết ngày 04/9/2023)

 

Thực hiện quy định của Bộ luật Lao động các ngày nghỉ lễ, tết trong năm; Để đảm bảo công tác chỉ đạo, chủ động, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh trong ngày nghỉ, UBND xã Tân Dân thông báo thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2023; lịch trực của Thường trực UBND xã, cán bộ, công chức xã trong thời gian nghỉ Lễ, cụ thể nhu sau:

Các ban, ngành, bộ phân chuyên môn xã căn cứ lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2023 để thực hiện việc bố trí ngày nghỉ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý;

1. Thời gian nghỉ:

Nghỉ nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2023 từ ngày 01/9/2023 (thứ 6) đến hết ngày 04/9/2023 (thứ 2); Đợt nghỉ này ngày nghỉ bù hằng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

2. Công chức Văn hóa và thông tin xã:

Thông tin rộng rãi, cụ thể trên các phương tiện truyền thông về lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2023 của các cơ quan hành chính nhà nước để các doanh nghiệp, tổ chức và Nhân dân biết.

3. Lịch trực cụ thể như sau:

Số TT

Ngày trực

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Thứ 6

Ngày 01/9/2023

Đặng Văn Bảo

Chỉ Huy trưởng QS

0366863977

Nguyễn Thị Thu Phương

Công chức TP-HT

0988037546

Triệu Thị Hương

VH-XH

0936819519

2

Thứ 7

Ngày 02/9/2023

Lãnh đạo: Giáp Mạnh Vững

Phó Chủ tịch UBND

0982269277

Công chức: Triệu Đức Hùng

ĐC-NN-XD&MT phụ trách Văn phòng UBND

0373543593

3

Chủ nhật

03/9/2023

Lãnh đạo: Hồ Ngọc Thủy

Chủ tịch UBND

0912481900

Công chức: Lý Thị Tình

Văn phòng UBND

0384797865

4

Thứ 2

Ngày 04/9/2023

Lãnh đạo: Giáp Mạnh Vững

Phó Chủ tịch UBND

0982269277

Trương Văn Giang

Địa chính – Xây dựng

0338046888

Nguyễn Thị Giang

Công chức TC-KT

0984211909

Ủy ban nhân dân xã yêu cầu:

(1) Thường trực UBND xã, công chức được phân công trực, nghiêm túc thực hiện theo lịch phân công trên; Đối với cán bộ, công chức không trong danh sách phân công trực, khi có công việc phát sinh liên quan đến lĩnh vực phụ trách được lãnh đạo, công chức trực thông báo thực hiện xử lý, giải quyết theo chức năng và theo chỉ đạo của người có thẩm quyền.

(2) Công an xã, quân sự xã, xây dựng lịch phân công lãnh đạo, cán bộ công an, công an viên, DQTT trực sẵn sàng chiếu đấu, tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo công tác an ninh trật tự trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2023.

(3) Trạm y tế xã, Trường học xây dựng lịch phân công lãnh đạo, nhân viên trực, làm việc trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/ 2023, đảm bảo quản lý tốt tài sản, cơ sở vật chất, xử lý công việc phát sinh.

(4) Các Trưởng thôn, xây dựng lịch phân công cán bộ, người dân trực dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/ 2023 để kịp thời nắm tình hình, chủ động xử lý những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, vượt quá thẩm quyền báo cáo UBND xã có giải pháp chỉ đạo thực hiện đồng thời tổng hợp báo thành phố theo quy định.

(5) Tổ chức vệ sinh môi trường:

- Cán bộ, công chức xã, thực hiện theo công văn số 317/UBND ngày 23/8/2023 của UBND xã Tân Dân về việc tăng cường tổ chức dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, khuôn viên trụ sở cơ quan, trường học.

- Trường học: chỉ đạo cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện theo công văn số 317/UBND ngày 23/8/2023 của UBND xã Tân Dân về việc tăng cường tổ chức dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, khuôn viên trụ sở cơ quan, trường học.

- Trạm y tế xã: tổ chức thực hiện theo công văn số 317/UBND ngày 23/8/2023 của UBND xã Tân Dân về việc tăng cường tổ chức dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, khuôn viên trụ sở cơ quan, trường học.

- Công an xã: tổ chức thực hiện theo công văn số 317/UBND ngày 23/8/2023 của UBND xã Tân Dân về việc tăng cường tổ chức dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, khuôn viên trụ sở cơ quan, trường học.

- Các thôn tổ chức thực hiện theo công văn số 317/UBND ngày 23/8/2023 của UBND xã Tân Dân về việc tăng cường tổ chức dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, khuôn viên trụ sở cơ quan, trường học.

 - Đề nghị UBMTTQ xã, các đoàn thể xã, tổ chức chính trị xã hội xã, triển khai tới toàn thể hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia dọn vệ sinh, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, nhà văn hóa thôn./.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 36