THÔNG BÁO Lịch công của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 31/7/2023 đến 06/8/2023)

THÔNG BÁO Lịch công của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 31/7/2023 đến 06/8/2023)

THÔNG BÁO

Lịch công của Thường trực UBND xã Tân Dân

(Từ ngày 31/7/2023 đến 06/8/2023)

  Ngày 31/7

(Thứ 2)

 - Thường trực UBND xã:

+ Sáng : Thường trực UBND xã hội ý với Thường trực Đảng ủy-HĐND- Chủ tịch UBMTTQ xã

+ Chiều: (1) Chủ tịch UBND, Chủ trì hội nghị giao ban định kỳ hàng tuần của cơ quan; (2)Phó Chủ tịch UBND làm viện với đoàn khảo sát Ban dân tộc tỉnh, Ban dân tộc thành phố theo công văn số 417/BDT-CSTD ngày 25/7/2023 của Ban Dân tộc tỉnh và công văn 5862/UBND - DT ngày 26/7/2023 của UBND thành phố;

Ngày 01/8

(Thứ 3)

- Thường trực UBND xã:

+ Sáng: Chủ tịch UBND xã tham gia tập huấn cập nhập kiến thức cán bộ do BTV thành ủy quản lý theo giấy mời số 878-GM/TU ngày 25/7/2023 của Thành ủy

+ Phó Chủ tịch UBND xã : Sáng : Dự ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm” năm 2023; Trực giải quyết công việc cơ quan 

Ngày 02/8

 (Thứ 4)

- Thường trực UBND xã: Trực giải quyết công việc cơ quan;

Ngày 03/8

(Thứ 5)

- Thường trực UBND xã:

+ Chủ tịch: Trực tiếp công dân định kỳ hàng tuần;

+ Phó Chủ tịch: Trực giải quyết công việc tại cơ quan

Ngày 04/8 (Thứ 6)

 - Thường trực UBND xã: Trực giải quyết công việc cơ quan;

Ngày 05/8

(Thứ 7)

- Trực ngày cuối tuần

+ Giáp Mạnh Vững Phó chủ tịch UBND;

+ Chuyên môn trực: Triệu Đức Hùng

Ngày 06/8 (Chủ nhật)

- Trực ngày cuối tuần

+ Hồ Ngọc Thủy Chủ tịch UBND;

+ Trực chuyên môn: Lý Thị Tình

Lịch công tác này là cơ sở thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Khi cần thiết, Thường trực UBND xã sẽ thay đổi cho phù hợp với sự chỉ đạo của UBND thành phố, Đảng ủy xã và thực tế công việc phát sinh. Đối với các ngày trực, giải quyết công việc tại cơ quan, có thể bố trí linh hoạt giữa Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, kết hợp đi nắm tình hình nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng chống bệnh dịch, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, kiểm tra công tác quản lý bảo vệ tài nguyên, khoáng sản, giải quyết công việc phát sinh trên địa bàn./.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 135