THÔNG BÁO Lịch công của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 10/7/2023 đến 16/7/2023)

THÔNG BÁO Lịch công của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 10/7/2023 đến 16/7/2023)

THÔNG BÁO

Lịch công của Thường trực UBND xã Tân Dân

(Từ ngày 10/7/2023 đến 16/7/2023)

 Ngày 10/7

(Thứ 2)

 - Thường trực UBND xã:

+ Sáng : Trực giải quyết công việc cơ quan

+ Chiều: Thường trực UBND xã hội ý với Thường trực Đảng ủy-HĐND- Chủ tịch UBMTTQ xã;

Ngày 11/7

(Thứ 3)

- Thường trực UBND xã:

+ Sáng: Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị giao định kỳ hàng tuần của cơ quan

+ Chiều : Trực giải quyết công việc cơ quan 

Ngày 12/7

 (Thứ 4)

- Thường trực UBND xã: Trực giải quyết công việc cơ quan;

Ngày 13/7

(Thứ 5)

- Thường trực UBND xã:

+ Chủ tịch: Trực tiếp công dân định kỳ hàng tuần; Trực giải quyết công việc tại cơ quan

Ngày 14/7 (Thứ 6)

 - Thường trực UBND xã: Trực giải quyết công việc cơ quan; bố trí thời gian xuống thôn nắm tình hình nhân dân

Ngày 15/7

(Thứ 7)

- Trực ngày cuối tuần

+ Giáp Mạnh Vững Phó chủ tịch UBND;

+ Chuyên môn VP trực: Triệu Đức Hùng

Ngày 16/7 (Chủ nhật)

- Trực ngày cuối tuần

+ Hồ Ngọc Thủy Chủ tịch UBND;

+ Trực chuyên môn VP: Lý Thị Tình

Lịch công tác này là cơ sở thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Khi cần thiết, Thường trực UBND xã sẽ thay đổi cho phù hợp với sự chỉ đạo của UBND thành phố, Đảng ủy xã và thực tế công việc phát sinh. Đối với các ngày trực, giải quyết công việc tại cơ quan, có thể bố trí linh hoạt giữa Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, kết hợp đi nắm tình hình nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng chống bệnh dịch, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, kiểm tra công tác quản lý bảo vệ tài nguyên, khoáng sản, giải quyết công việc phát sinh trên địa bàn./.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 131