THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 29/5/2023 đến 04/6/2023)

THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 29/5/2023 đến 04/6/2023)

THÔNG BÁO

Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã Tân Dân

(Từ ngày 29/5/2023 đến 04/6/2023)

  Ngày 29/5

(Thứ 2)

 - Thường trực UBND xã:

 + Chủ tịch UBND : (1) Sáng : dự họp hội nghị tại thành phố theo công văn 1746-CV/TU ngày 28/5/2023 của Thành ủy Hạ Long ; (2) Chiều chủ trì hội nghị giao định kỳ hàng tuần của cơ quan

+ Phó chủ tịch : (1) Sáng trực giải quyết công việc tại cơ quan ; (2) Chiều: Dư hội nghị giao ban định kỳ hàng tuần của cơ quan

Ngày 30/5

(Thứ 3)

Thường trực UBND xã: (1) Trực giải quyết công việc tại cơ quan ; (2) Dự tổng kết năm học 2022 - 2023 tại Trường TH& THCS Tân Dân

Ngày 31/5

 (Thứ 4)

Thường trực UBND xã: Trực giải quyết công việc cơ quan ;

Ngày 01/6

(Thứ 5)

- Thường trực UBND xã:

+ Chủ tịch: Trực tiếp công dân định kỳ hàng tuần;

+ Phó chủ tịch : Trực giải quyết công việc tại cơ quan;

Ngày 02/6 (Thứ 6)

 - Thường trực UBND xã:

+ Phó Chủ tịch:  Trực giải quyết công việc tại cơ quan;

Ngày 03/6

(Thứ 7)

- Trực ngày cuối tuần

+ Giáp Mạnh Vững Phó chủ tịch UBND;

+ Chuyên môn VP trực: Triệu Đức Hùng

Ngày 04/6 (Chủ nhật)

- Trực ngày cuối tuần

+ Hồ Ngọc Thủy Chủ tịch UBND;

+ Trực chuyên môn VP: Lý Thị Tình

Lịch công tác này là cơ sở thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Khi cần thiết, Thường trực UBND xã sẽ thay đổi cho phù hợp với sự chỉ đạo của UBND thành phố, Đảng ủy xã và thực tế công việc phát sinh. Đối với các ngày trực, giải quyết công việc tại cơ quan, có thể bố trí linh hoạt giữa Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, kết hợp đi nắm tình hình nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng chống bệnh dịch, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, kiểm tra công tác quản lý bảo vệ tài nguyên, khoáng sản, giải quyết công việc phát sinh trên địa bàn./.

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 39