THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 08/5/2023 đến 14/5/2023)

THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 08/5/2023 đến 14/5/2023)

THÔNG BÁO

Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã Tân Dân

(Từ ngày 08/5/2023 đến 14/5/2023)

  Ngày 08/5

(Thứ 2)

 - Thường trực UBND xã:

 + Ông Giáp Mạnh Vững Phó chủ tịch UBND chủ trì hội nghị giao ban đình kỳ hàng của cơ quan

+ Ông Hồ Ngọc Thủy Chủ tịch UBND xã tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 3, đối tượng 4, do tỉnh mở

Ngày 09/5

(Thứ 3)

Thường trực UBND xã:

 + Phó Chủ tịch UBND: Trực giải quyết công việc tại cơ quan

+  Chủ tịch  UBND xã tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 3, đối tượng 4, do tỉnh mở

Ngày 10/5

 (Thứ 4)

Thường trực UBND xã:

 + Phó Chủ tịch UBND Trực giải quyết công việc tại cơ quan

+ Chủ tịch UBND xã tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 3, đối tượng 4, do tỉnh mở

Ngày 11/5

(Thứ 5)

- Thường trực UBND xã:

+ Phó chủ tịch : Trực giải quyết công việc tại cơ quan;

+ Chủ tịch: tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 3, đối tượng 4, do tỉnh mở

Ngày 12/5 (Thứ 6)

 - Thường trực UBND xã:

+ Phó Chủ tịch:  Trực giải quyết công việc tại cơ quan;

+ Chủ tịch : tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 3, đối tượng 4, (Lớp do tỉnh mở)

Ngày 13/5

(Thứ 7)

- Trực ngày cuối tuần

+ Giáp Mạnh Vững Phó chủ tịch UBND;

+ Chuyên môn VP trực: Triệu Đức Hùng

Ngày 14/5 (Chủ nhật)

- Trực ngày cuối tuần

+ Hồ Ngọc Thủy Chủ tịch UBND;

+ Trực chuyên môn VP: Lý Thị Tình

Lịch công tác này là cơ sở thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Khi cần thiết, Thường trực UBND xã sẽ thay đổi cho phù hợp với sự chỉ đạo của UBND thành phố, Đảng ủy xã và thực tế công việc phát sinh. Đối với các ngày trực, giải quyết công việc tại cơ quan, có thể bố trí linh hoạt giữa Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, kết hợp đi nắm tình hình nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng chống bệnh dịch, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, kiểm tra công tác quản lý bảo vệ tài nguyên, khoáng sản, giải quyết công việc phát sinh trên địa bàn./.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 25