Tuyên Truyền Nông thôn mới và chính sách Nghị quyết 337 của Hồi Đồng nhân dân tỉnh

Ngày 03/8/2023 Hội Nông dân thành phố Hạ Long tuyên truyền tại xã Tân Dân Với nội dung về xây dựng nông thôn mới và chính sách Nghị quyết 337 của HĐND tỉnh

Ngày 03/8/2023 Hội Nông dân thành phố Hạ Long tuyên truyền tại xã Tân Dân.  Với nội dung về xây dựng nông thôn mới và chính sách Nghị quyết 337 của HĐND tỉnh,  do đồng chí Nguyễn Văn Tuấn phó chủ tịch Hội nông dân thành phố; đ/c Phí Công Đoàn về dự và tuyên truyền tại Hội nghị và sự có mặt của 75 hội viên và nhân dân trên địa bà xã dự Hội nghị.

Đ/c Triệu Đức Lý - Chủ tịch Hội Nông dân xã

 đồng chí Nguyễn Văn Tuấn phó chủ tịch Hội Nông dân thành phố

Hội trường hội nghị

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 152