Hội đồng nhân dân xã Tân Dân Kỳ họp thứ mười (kỳ họp thường lệ)

Sáng ngày 38/7/2023 Hội đồng nhân dân xã Tân Dân khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức kỳ họp thứ kỳ họp thường lệ giữa năm

Sáng ngày 38/7/2023 Hội đồng nhân dân xã Tân Dân khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức kỳ họp thứ kỳ họp thường lệ giữa năm. Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân xã Tân Dân khóa 21 nhiệm kỳ 2021 - 2026, tại kỳ họp đã thông qua các quyết nghị được các đại biểu HĐND dự biểu quyết  100%, vấn đề đang được cử tri quan tâm, phản ánh. Cũng tại kỳ họp các đại biểu đã nêu lên các vấn đề còn vướng mắc, tồn tại trong công tác về vấn đề an ninh trật tự, quản lý bảo vệ rừng và các vấn đề trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Tại kỳ họp cũng nhấn mạnh các chỉ tiêu cần thực hiện 6 tháng cuối năm 

1. Về phát triển kinh tế:

- Sản xuất nông nghiệp: phấn đấu thu nhập vượt chỉ tiêu kế hoạch năm đề ra (6 tháng đầu năm đạt 56,67% kế hoạch năm).

- Chăn nuôi: phấn đấu thu nhập đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm đề ra (6 tháng đầu năm đạt 46,56% kế hoạch năm).

- Thủy sản: phấn đấu thu nhập đạt chỉ tiêu kế hoạch năm đề ra (6 tháng đầu năm đạt 45,63% kế hoạch năm). 

- Lâm nghiệp: phấn đấu thu nhập đạt chỉ tiêu kế hoạch năm đã đề ra (6 tháng đầu năm đạt 29,48% kế hoạch). Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục thực hiện Nghị quyết 337/NQ-HĐND ngày 24/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Tập trung làm tốt công tác rà soát đất nông nghiệp, lâm nghiệp IIA, đất xã quản lý, Phối hợp Ban quản lý Hồ Yên Lập quản lý tốt rừng phòng hộ trên địa bàn

- Thương mại, dịch vụ - việc làm: phấn đấu thu nhập đạt chỉ tiêu kế hoạch năm đã đề ra (6 tháng đầu năm đạt 43,06% kế hoạch.

- Giá trị công nghiệp (tính trong hoạt động công nghiệp nhỏ): phấn đấu đạt 6 tháng đầu năm đạt 42,35% kế hoạch.

- Thủy sản: phấn đấu đạt 6 tháng đầu năm đạt 60,32% kế hoạch.

2.  Ngân sách: thu trên địa bàn vượt trên 10% kế hoạch thành phố giao (6 tháng đầu năm thu ngân sách: Chi cục thuế thu 9.400.000 đ/108.000.000đ đạt 8,7%; xã thu 10.760/18.000.000 đạt 59,8% kế hoạch;

3. Phòng chống dịch bệnh Covid-19:

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

4. Về văn hoá - xã hội:

Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, TDTT; giữ vững địa bàn khôngc có hộ nghèo, hộ cận nghèo; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3; tư vấn giới thiệu việc làm mới trên 70 lao động (6 tháng đầu năm xác nhận 52 hồ sơ giải quyết việc làm) ; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75% tổng số lao động xã hội, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 74%. Duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở (THCS) mức độ 3; Duy trì tỷ lệ bao phù bảo hiểm y tế 98,5%. Duy trì xã không có hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025; Tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa trên 90%, 8/8 thôn duy trì đạt thôn văn hóa cấp huyện; Duy trì tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 5%, giảm thiểu tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên.

- Các chi tiêu về môi trường: Duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 77,78% và nâng cao chất lượng rừng; Duy trì sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; Duy trì thu gom xử lý rác thải Y tế đạt 100%, thu gom rác thải, vận chuyển đi xử lý 97,5% trên trục chính các thôn, duy trì lao động dọn vệ sinh ngày chủ nhật xanh;

5. Chương trình xây dựng nông thôn mới:

          - Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thiện cáo hồ sơ giải ngân, quyết toán kip thời 3 công trình năm 2023.

          - Thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát lập bổ sung báo cáo trình UBND thành phố về nhu cầu xây dựng, đề xuất cấp vốn  bổ sung xây dựng mới (nếu có); thực hiện công tác giải ngân đảm bảo kế hoạch đề ra.

 - Tiếp chỉ đạo, vận đông nhân dân duy trì thực hiện tốt các chỉ tiêu nông thôn mới, phấn đấu 2 thôn đạt chuẩn nông thôn mới.

6. Cải cách hành chính:

Tiếp tục phát huy tốt công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo (nêu có), tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cho công dân; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến nhân dân biết thực hiện.

7. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm tra phản hiện xử lý nghiêm các trưởng hợp vị phạm về tài nguyên, khoáng sản.

- Tập trung phối hợp với các phòng, ban chuyên môn thành phố tiếp tục triển khai cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đảm bảo đúng lộ trình kế hoạch đề ra.

          8. Quốc phòng - an ninh:

- Thực hiện tốt đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 đạt 100%, thực hiện tốt công tác huấn luyện, tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu giao; giữ vững anh ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

- Công tác PCTN-TKCN: Tập trung chỉ đạo tổ chức kịch bản huấn luyện phòng chống thiên tai; làm tốt công tác cập nhập kịp thời thiệt hại do thiên tai gây nên, lập hồ sơ báo cáo thành phố, tổ chức khắn phục hậu quả thiệt hại (nếu có).

9. Triển khai thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2021: về “Nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân”;

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 133