Thông tin tuyên truyền

Thực hiện Chương trình "tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện", chương trình giáo dục truyền thống cách mạng cho các em học sinh. Sáng ngày...

Đảng bộ xã Tân Dân tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập nghị quyết lần thứ sáu BCH TW đảng khóa XIII, Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy và nghị quyết...

Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống rải thải nhưa

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có nhiều điểm mới

Công bố Báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo quốc gia:

Đảm bảo an toàn hồ chứa quặng đuôi trong hoạt động khai thác khoáng sản

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG:

Tuyên truyền chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường:

Bài tuyên truyền chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường.

Tuyên truyền về vệ sinh môi trường hạn chế sử dụng rác thải nhựa. Tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường là một vấn nhức nhối của hầu hết các...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 11