Thông tin tuyên truyền

https://rd.zapps.vn/pc?type=article&pageId=2580502905051943395&id=fe8ee7ff73ba9ae4c3ab#:~:text=Chuy%E1%BB%83n%20%C4%91%E1%BB%95i%20s%E1%BB%91%20Qu%E1%...

Điều chỉnh chế độ trợ cấp xã hội

Điều chỉnh chế độ người cao tuổi

Ủy ban nhân dân xã Tân Dân tiếp tục thực hiện Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 16/5/2023 về tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo...

THÔNG BÁO Lịch trực dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 năm 2023, (từ ngày 01/9/2023 đến hết ngày 04/9/2023)

Thực hiện Chỉ thị 20-CT/TU ngày 16/5/2023 về tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường

Ngày 03/8/2023 Hội Nông dân thành phố Hạ Long tuyên truyền tại xã Tân Dân Với nội dung về xây dựng nông thôn mới và chính sách Nghị quyết 337 của...

Chiều ngày 01/8/2023 Ủy ban MTTQ phối hợp Công an xã Tân Dân tổ chức hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2023

Sáng ngày 38/7/2023 Hội đồng nhân dân xã Tân Dân khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức kỳ họp thứ kỳ họp thường lệ giữa năm

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 134