Uỷ bân nhân dân xã Tân Dân tiếp tục thực hiện công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại khu vực chợ phiên

Ủy ban nhân dân xã Tân Dân tiếp tục thực hiện Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 16/5/2023 về tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Hạ Long; Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 24/5/2023 của UBND xã Tân Dân về Triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 16/5/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hạ Long. UBND xã Tân Dân thực hiện công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại khu vực chợ phiên xã thuộc thôn Tân Lập, xã Tân Dân

Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 16/5/2023 về tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Hạ Long; Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 24/5/2023 của UBND xã Tân Dân về Triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 16/5/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hạ Long.

Ngày 30/8/2023 UBND xã Tân Dân tiếp tục thực hiện công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại khu vực trụ sở ủy ban xã và khu vực chợ phiên xã thuộc thôn Tân Lập, xã Tân Dân với trên 50 hội viên, đoàn viên tham gia dọn dẹp, tháo gỡ các mái che đã xuống cấp có nguy cơ không đảm bảo an toàn, cứng hóa một số vị trí trong khuân viên chợ, kẻ vẽ các lại các ô điểm, khu vực kinh doanh theo các mặt hàng đăng ký. 

Một số hình ảnh thực hiện

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 130