Trồng cây gỗ lớn trên địa bàn xã Tân Dân

Thực hiện Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 03/10/2023 của UBND xã Tân Dân về tổ chức trồng cây Lim, Giổi, Lát trên diện tích đất UBND xã quản lý; căn cứ thông báo số 90/TB-UBMD ngày 17/10/2023

Thực hiện Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 03/10/2023 của UBND xã Tân Dân về  tổ chức trồng cây Lim, Giổi, Lát trên diện tích đất UBND xã quản lý; căn cứ thông báo số 90/TB-UBMD ngày 17/10/2023. Ủy ban nhân dân và Công đoàn cơ sở xã Tân Dân phối hợp triển khai thực hiện trồng cây gỗ lơn trên diện tích đất rừng do ủy ban quản lý tại Thôn Bằng Anh xã Tân; Thành phần tham gia Cấp xã: - Thường trực Đảng ủy, HĐND,UBND xã; - Thường trực Uỷ ban MTTQ và trưởng, phó các đoàn thể xã (Uỷ ban MTTQ, Hội ND, Hội PN, Đoàn TN, Hội Cựu CB xã); - Trưởng, phó Công an xã, cán bộ, chiến sỹ Công an. - Trưởng, phó Ban Chỉ huy Quân sự xã; Huy động thôn đội trưởng 8 thôn. - Toàn thể đoàn viên Công đoàn UBND xã Tân Dân. - Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã. - Nhân viên thú ý xã. Mời ham gia: - Cán bộ Hạt Kiểm lâm phụ trách trên địa bàn xã. Cấp thôn: Mời Ban lãnh đạo thôn và các đoàn thể thôn 8/8 thôn tham gia, trong đó mỗi thôn 06 người, gồm: (1) Bí thư Chi bộ - trưởng thôn; (2) phó Bí thư Chi bộ trưởng Ban công tác MTT thôn; (3) Chi hội trưởng ND; (4) chi trưởng Phụ nữ; (5) Chi trưởng Cựu Chiến binh; (6) Bí thư Đoàn thanh niên thôn.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 1552