Thống kê, báo cáo

BÁO CÁO Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025.

Ngày 28/6/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ xã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã mở rộng:đánh giá kết quả công tác tháng 8 năm 2023, phương hướng...

https://congchuc.quangninh.gov.vn/DesktopModules/QuangNinh/QLVB/QLVB/Include/images/attachment.png

https://congchuc.quangninh.gov.vn/DesktopModules/QuangNinh/QLVB/QLVB/pages/DownloadFile.aspx?id=ZAA2AGcAYgBWADIAZgArAFMAdQBTAFoARQBpAFgAWABLAFoANgB3AD...

BC Quy I Nam 2023 phuong huong nhiem vu quyII.signed

báo cáo VSMT dịp tết nguyên đán

Báo cáo kinh tế xã hội tháng 4

báo cáo thống kê lao động tháng 10

báo cáo lao động việc làm tháng 4

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 141