Tết trồng cây năm 2023

Lễ phát động trồng cây năm 2023 Thực hiện chương trình trồng một tỷ cây xanh do thủ tướng phát động trồng 5000 ha lim, giổi, lát trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Ngày 28/01/2022 Ủy ban nhân dân xã Tân Dân tổ chức chương trình Tết trồng cây trên địa bàn xã với Tổng số người tham gia 70 người, thực hiện trồng 1 ha cây Giổi xanh với 1.100 cây, tại thửa đất số 326, tiểu khu 62 do xã quản lý.  Thành phần tham gia: lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã; Mặt trận Tổ quốc, trưởng các ngành, đoàn thể, cán bộ, Công chức, cán bộ không chuyên trách; Công an, quân  sự, y tế, 2 trường TH&THCS, Mầm non; đại diện kiểm lâm, ban quản lý rừng phòng hộ Yên Lập; Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, các bí thư đoàn Thanh niên, chi hội trưởng Nông dân, hội Phụ nữ , cựu Chiến Binh, cao tuổi và nhân dân 8 thôn cùng tham gia.

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 133