Ra quân chỉnh trang vườn mẫu hộ gia đình

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã; Kế hoạch số 07-KH-MTTQ&TCCT-XH ngày 09/11/2022 của Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã Tân Dân. Sáng ngày 10/12/2022 Khối MTTQ và các đoàn thể xã vận động đoàn viên, hội viên tham gia hỗ trợ các hộ dân thực hiện chỉnh trang vườn mẫu năm 2022 trên địa bàn xã.

Chỉnh trang vườn mẫu hộ gia đình ông Bàn Đức Thuận.

Chỉnh trang vườn mẫu hộ gia đình ông Lý Tài Vượng.

Chỉnh trang vườn mẫu hộ gia đình ông Triệu Sinh Vượng.

#Công Quân

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 163