Ngày 21/7/2022 UBND xã tổ chức nghiệm thu trồng rừng gỗ lớn (đợt 1) năm 2022:

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 13/01/2022 của UBND xã Tân Dân về việc triển khai trồng các loài cây Lim, Giổi, Lát theo Nghị Quyết 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh “Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Ngày 21/7/2022 UBND xã Tân Dân tổ chức nghiệm thu trồng rừng gỗ lớn (đợt 1) năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 13/01/2022 của UBND xã Tân Dân về việc triển khai trồng các loài cây Lim, Giổi, Lát theo Nghị Quyết 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh “Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
Ngày 21/7/2022 UBND xã Tân Dân tổ chức nghiệm thu trồng rừng gỗ lớn (đợt 1) năm 2022: Theo Phương án được phê duyệt (đợt 1): 10,5 ha, với 04 hộ dân tham gia; diện tích đã trồng 7,5 ha đạt 71,4% (Quế 6,5 ha, Giổi 1 ha). Còn lại diện tích 3 ha của 01 hộ dân đang trong thời gian rọn thực bì đế trồng trong tháng 7 đến tháng 8/2022.
Theo đánh diện tích vườn cây của 03 hộ dân (4 ha Quế của Triệu Đức Phương và 1,5 ha Quế hộ Lê Thị Qua thôn Khe Cát; 1 ha quế và 1 ha giổi của Triệu Thị Thêm ở thôn Hang Trăn) cây đã trồng và được nghiệm thu (đợt 1) năm 2022 được sinh trưởng phát triển tốt, chiều cao trung bình từ 60 – 65 cm đối với cây quế và 65 – 75 cm đối với cây giổi, cây không bị sâu bệnh

Hình ảnh cây Giổi sinh trưởng và phát triển tốt

Hình ảnh cây Quế sinh trưởng phát triển tốt

Phương hướng từ nay đến cuối năm 2022: Hoàn thiện việc trồng 3 ha Quế đã được phê duyệt (đợt 1); thực hiện Phương án tiếp tục (đợt 2) 5, 5ha cây Quế, 03 hộ dân thực hiện khi được phê duyệt của Thành phố. Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu giao.

## Triệu Hương - Đức Lý

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 31