KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025 – 2030

XÃ TÂN DÂN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025 – 2030

 

Chiều ngày 07 tháng 5 năm 2024 UBND xã Tân Dân tổ chức Hội Nghị ký giao ước thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030

Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Văn Sáu - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HDND; đồng chí Lý Văn Ba - phó Bí thư đảng ủy; đồng chí  Hồ Ngọc Thủy - Phó bí thư - Chủ tịch UBND và các cán bộ công chưc xã; các trường học; trưởng các thôn, Ban công tác mặt trận thôn 

 Tại hội nghị đồng chí Hồ Ngọc Thủy chủ tịch UBND xã Tân Dân đã nêu các nội dung phát động để các thành phần dự hội nghị nẵm rõ và tuyên truyền đến toàn thể nhân dân trên địa bàn thôn, xã.

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; trong đó, chú trọng tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 37 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030, để thi đua trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị của xã.

2. Củng cố, phát huy truyền thống, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và cộng đồng, xã hội, khơi dậy tinh thần mạnh mẽ, ý chí tự lực, tự cường, niềm tin, khát vọng cống hiến, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp cùng toàn thể Nhân dân tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy dân chủ, thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong hệ thống trị; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong nâng cao hiệu quả, tính thiết thực trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước, hưởng ứng các cuộc vận động trên địa bàn.

3. Tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ hàng năm. Tiếp tục thực hiện thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững. Phát triển du lịch trải nghiệm mô hình sản xuất gắn với rừng lim Triệu Tiến Lộc và thác nước tự nhiên, hoạt động văn hóa người Dao; tạo ra nhiều sản phẩm OCOP của địa phương. Chuyển dịch lao động nông thôn sang công tăng thu nhập, nâng cao đời sống gắn với triển khai nhanh, có hiệu quả Nghị quyết số 78, ngày 02/01/2024 của BTV Thành ủy về ưu tiên nguồn lực, khai thác tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các xã, tạo sự bứt phá trong phát triển nông nghiệp, diện mạo nông thôn. Thực hiện tốt mục tiêu của xã “03 không”: Không để mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị; không có ăn xin, ăn mày; không để mất an ninh trật tự, hình thành điểm nóng trên địa bàn.

4. Nâng cao hiệu quả điều hành thu, chi ngân sách và đầu tư công, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước. Quyết liệt khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác chuẩn bị đầu tư công và hoàn thiện các thủ tục đầu tư nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công ngay, tập trung triển khai thi công các dự án trọng điểm, động lực có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh và Thành phố, có tính kết nối và lan tỏa; các dự án, công trình thực hiện theo Nghị quyết số 21, Nghị quyết số 78 của Ban Thường vụ Thành ủy; Nghị quyết số 90 của Đảng ủy xã; các dự án, công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, đảm bảo tiến độ, an toàn, chất lượng, đúng quy định của pháp luật.

 Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm về “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”. Siết chặt quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; quyết liệt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí theo mục tiêu “3 tăng”, “3 giảm”“3 không” theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế.

5. Đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Nâng tỷ lệ trường chuẩn quốc gia; chú trọng bảo tồn, tôn tạo các di sản để trở thành nguồn lực cho phát triển bền vững; xây dựng và phát huy các giá trị văn hóa Dao thực sự tiêu biểu. Tích cực thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực kỹ năng số cho người dân để sử dụng các dịch vụ số, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử.

6. Ủy ban MTTQ các đoàn thể chính trị - xã hội xã, các trường học, Y tế, Công an xã, cán bộ công chức xã và các thôn trên địa bàn xã theo chức năng, nhiệm vụ chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn đảm bảo tập trung, thống nhất, chặt chẽ, toàn diện các phong trào thi đua do các cấp phát động, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, thôn; tập trung lựa chọn các lĩnh vực trọng tâm, mũi nhọn, để chỉ đạo phát động và tổ chức thi đua theo từng chuyên đề. Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền phát hiện, xây dựng, tổng kết, biểu dương, nhân rộng các mô hình mới, điển hình tiên tiến, cách làm hay có ảnh hưởng tích cực trong xã hội, nhất là các tập thể, cá nhân tiêu biểu trực tiếp trong lao động, sản xuất, công tác và học tập; quan tâm tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến được tuyên truyền nêu gương, lan toả trong đơn vị, thôn và toàn xã. 

Cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu phải thật sự gương mẫu, nêu gương, làm gương, quy tụ sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, tạo sức lan tỏa tích cực về tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thách thức trong cơ quan, đơn vị và thôn; hàng tháng, quý kiểm điểm đánh giá tiến độ, chất lượng hoàn thành làm thước đo đánh giá cán bộ và đánh giá thi đua.

 Cam kết, đồng lòng thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác và các chỉ đạo của Thành phố, của xã để cụ thể hóa thành nhiệm vụ của đơn vị, của; tiến hành thường xuyên, liên tục, sâu rộng, thực chất để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiêm kỳ 2025 -2030./.

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 28