Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 87-KH/ĐU ngày 01/11/2022 của Đảng ủy xã Tân Dân về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 87-KH/ĐU ngày 01/11/2022 của Đảng ủy xã Tân Dân về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022. Điến chiều ngày 24/11/2022 tổng số 11/11 chi bộ thuộc Đảng bộ xã Tân Dân đã tổ chức kiểm điểm, đánh giá,  xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022,

Buổi kiểm điểm tại các chi bộ được diễn ra với không khí khẩn trương và nghiêm túc. Mỗi cán bộ, đảng viên có dịp được đánh giá, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình để từ đó mỗi người tiếp tục phát huy ưu điểm, thấy rõ những thiếu sót, khuyết điểm của bản thân mình để có giải pháp điều chỉnh, đề ra kế hoạch phấn đấu, khắc phục tốt hơn trong thời gian tới. Đây là một việc làm thường xuyên hàng năm có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Vì vậy đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, quan tâm chỉ đạo thực hiện và nêu cao tính gương mẫu để việc kiểm điểm đem lại hiệu quả cao nhất.

Chúng ta ai cũng có những ưu điểm và khuyết điểm, quan trọng là bản thân mỗi người có nhận ra khuyết điểm để mà khắc phục hay không. Tự phê bình và phê bình phải đi đôi với nhau. Phê bình để người tốt thì tốt hơn lên, người còn khuyết điểm, hạn chế thì sẽ kịp thời nhận ra để mà khắc phục tiến bộ. Việc lợi dụng kiểm điểm để phê bình, đả kích nhau và “cổ vũ ưu điểm” không đúng mức sẽ làm mất ý nghĩa trong việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hang năm. Đó là điều mà mỗi cán bộ, đảng viên cần quan tâm hơn hết. 

Một số hình ảnh của các chi bộ tại buổi kiểm điểm

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 139