KHAI GIẢNG LỚP HỌC THÊU TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG VÀ TIẾNG DAO NĂM 2022

Thực hiện Kế hoạch số 02- KHPH của UBND-TTHTCĐ- Hội LHPN- ĐTN xã Tân Dân. Tối 09/7/2022 Tại nhà Văn hóa thôn Bằng Anh xã Tân Dân tổ chức khai giảng lớp học Thêu trang phục truyền thống và lớp học Tiếng Dao năm 2022. Tới dự có đ/c Giáp Mạnh Vững Phó Chủ tịch UBND- GĐ Trung tâm học tập cộng đồng xã Tân Dân và các đồng chí trong Thường trực Hội LHPN- Đoàn Thanh niên xã và dự đông đủ.

Thực hiện Kế hoạch số 02- KHPH của UBND-TTHTCĐ- Hội LHPN- ĐTN xã Tân Dân. Tối 09/7/2022 Tại nhà Văn háo thôn Bằng Anh xã Tân Dân tổ chức khai giảng lớp học Thêu trang phục truyền thống và lớp học Tiếng Dao năm 2022. Tới dự có đ/c Giáp Mạnh Vững Phó Chủ tịch UBND- GĐ Trung tâm học tập cộng đồng xã Tân Dân và các đồng chí trong Thường trực Hội LHPN- Đoàn Thanh niên xã và dự đông đủ.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, xử lý hài hòa giữa bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc Dao Thanh Phán với các hoạt động phát triển kinh tế- xã hội, tiếp tục giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Dao nói chung và  văn hóa người Dao Thanh phán nói riêng..

### Triệu Hương

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 13 Tổng lượt truy cập 68248