Hội nghị tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tp. Hạ Long lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên

Thực hiện Kế hoạch số 35-KH/ĐTN ngày 11/7/2022 của BCH Thành Đoàn Hạ Long về tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tp. Hạ Long lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tối ngày 14/8/2022 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tân Dân tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tp. Hạ Long lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và phối hợp cán bộ dân số xã tuyên truyền về nội dung giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho đoàn viên thanh niên.

 

Hội nghị tập trung vào các nội dung trọng tâm: (1) Đánh giá tình hình, kết quả 02 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hạ Long, nhiệm kỳ 2020 - 2022. (2) Mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu phát triển chủ yếu nhiệm kỳ 2022 - 2027 và quan điểm, định hướng phát triển. (3) Tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Những nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được đề ra trong Nghị quyết Đại hội gồm: (1) Về công tác tuyên truyền, giáo dục. (2) Tổ chức các phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (3) Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên góp phần phát triển thanh niên toàn diện, khẳng định vai trò của Đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên. (4) Về công tác quốc tế thanh niên. (5) Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh. (6) Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. (7) Công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị.

Đồng chí cán bộ Dân số xã tuyên truyền về nội dung giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thốngTại hội nghị, các đoàn viên tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về những vấn đề đoàn viên thanh niên quan tâm hiện nay. Thông qua buổi tuyên truyền đã giúp đoàn viên thanh niên nâng cao kiến thức về tổ chức cơ sở đoàn và phương châm, mục tiêu hành động của Đoàn; nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật, nhất là về vấn nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong địa bàn người dân tộc thiểu số.

Công Quân

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 33