Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Kỳ họp thứ 36 khoá IX, nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Kế hoạch số 244- KH/TU, ngày 12/7/2023 của Thành ủy Hạ Long về thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 245-KH/TU, ngày 13/7/2023 của Thành ủy về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 34- CT/TU, ngày 23/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thực hiện Kế hoạch số 244- KH/TU, ngày 12/7/2023 của Thành ủy Hạ Long về thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 245-KH/TU, ngày 13/7/2023 của Thành ủy về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 34- CT/TU, ngày 23/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngày 24/7/2023 Đảng uỷ xã tổ chức kỳ họp thứ 36 khoá IX, nhiệm kỳ 2025-2030. Về dự kỳ họp có Đ/c Phạm Văn Sáu- BT Đảng ủy- CT HĐND xã; Đ/c Lý Văn Ba, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã; Đ/c Hồ Ngọc Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã; Dự Hội nghị hôm nay còn có các đ/c Thường trực UBND;  Chủ tịch, phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ; Trưởng, phó các tổ chức chính trị-xã hội xã; Các đ/c Bí thư, phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ; Ủy viên Ban Chấp hành, chi hội trưởng, Bí thư chi đoàn Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên xã;Trưởng Ban Công tác Mặt trận các thôn cùng về dự đông đủ.

Đ/c Phạm Văn Sáu - Bí thư Đảng uỷ xã 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 133