Hỗ trợ giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho người lao động trên địa năm 2023

Hỗ trợ giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho người lao động trên địa năm 2023

https://congchuc.quangninh.gov.vn/DesktopModules/QuangNinh/QLVB/QLVB/pages/DownloadFile.aspx?id=eABoAGcANgB3AEEAbAByAG4ANwBLAG0AegBkAFAAaQB0AGkAcwBQACsAdwA9AD0A0&uid=KwB0AC8ANgAyAE0AMQBrADMAeAB3AFcARABUADQAYQBvAEoAWQBWAEMAQQA9AD0A0

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 139