Đoàn công tác liên Bộ do bộ Tài nguyên và Môi trường Lảo thăm và làm việc tại rừng Lim

Thực hiện văn bản số 741/UBND -VP ngày 26/7/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long, về việc đón tiếp và dẫn Đoàn công tác liên bô do Bộ tài nguyên và môi trường Lào thăm và làm việc tại Quảng Ninh

Sáng ngày 28/7/2023 Thực hiện văn bản số 741/UBND -VP ngày 26/7/2023 của Ủy  ban nhân dân thành phố Hạ Long, về việc  đón tiếp và dẫn Đoàn công tác liên bô do Bộ tài nguyên và môi trường Lào thăm và làm việc tại Quảng Ninh. Đoàn đã đến thăm rừng lim hộ gia đình ông Triệu Tài Cao (Triệu Tiến Lộc) thôn Bằng Anh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 102