Đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2023

Xã Tân Dân tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2023

Thực hiện kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 28/2/2023 của UBND thành phố Hạ long về việc đăng ký nghĩa vụ Quân sự năm 2023; Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 20/3/2023 của UBND xã Tân Dân về việc đăng ký nghĩa vụ Quân sự năm 2023;  

Sáng ngày 11/4/2023 Ban Chỉ huy Quân sự phối hợp với Trạm y tế xã Tân Dân tổ chức khám tuyển đăng ký tuổi 17, cho 10/10 công dân trên địa bàn xã.

Nhắm mục đích tuyên truyền rộng dãi, để công dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ trong thực hiện đăng ký NVQS và tuổi sãn sàng nhập ngũ theo quy định, và quản lý chặt chẽ số nam công dân đủ 17 tuổi và số công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ để đảm bảo nguồn cho công tác tuyển quân năm 2024 và những năm tiếp theo.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 19